חיפוש: שובו בנים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580333904"שובו בנים שערי רחמים" עמותה רשומהרשומה
580041804אגודת תפארת שובו בנים אזורים נתניהרשומה
580017226עמותת בית כנסת "שובו בנים" קרית אתא (ע"ר)רשומה
580326528עמותת שובו בנים, ירושלים (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580438836שובו בנים בית ישראל - רחובות (ע"ר)רשומה
580478832שובו בנים לשלום עכו (ע"ר)רשומה
 1