חיפוש: שו

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580055002הועד להוצאת כתבי הגה"ק רבי ישכר שלמה טייכטל זצוק"ל הי"ד ראב"ד ור"ם דק"ק פישטיאן (צכוסלובקיה) בעהמ"ס שו"ת "משנה שכיר" ו"אנמחקה
580213775התאחדות או-שו (קונג-פו) בישראל (ע"ר) (.WU-SHU (KUNG-FU) FEDERATION OF ISRAEL (R.Aרשומה
580530897א.ל- אומנויות לחימה או-שו רחובות (ע"ר)רשומה
580424406מועדוני או-שו (קונג-פו) רחובות (ע"ר)רשומה
580373520מועדוני או-שו הפועל גוש דן (ע"ר)רשומה
580430502מועדוני או-שו ואומנויות לחימה אחרות - ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580267581עמותה לקידום פעילויות האו-שו בישראלנמחקה
580051233שו"ה שמ"י (שיקום וקידום השכונות שבזי מחנה יוסף, נוה צדק, ונוה שלוםנמחקה
 1