חיפוש: שגב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580286417מי שגב לשמואלנמחקה
580382141מתנ"ס מרכז קהילתי שגב שלום (ע"ר)רשומה
580439156ספורט אלופאק- שגב שלום (ע"ר)רשומה
580232908שגב לראשות המועצה המקומית זכרון יעקבנמחקה
580496503שגב- עמותה לקידום הנוער בשגב שלום (ע"ר)רשומה
 1