חיפוש: שאלוניקי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580542637המרכז למורשת יהדות שאלוניקי ויוון (ע"ר)רשומה
 1