חיפוש: רשת שיעורי תורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580077097רשת שיעורי תורה לנוער "דרכי אבות" ע"ש ר' אהרן יהודה ואליהו בקשי זצ"ל. חוג בנות "אהל רבקה" ע"ש מרת רבקה סימן-טוב ע"ה.בהליכי מחיקה
580405728אגודת רשת שיעורי תורה בתל אביב יפו והפרברים (ע"ר)רשומה
580408649דגל מחנה אפרים - רשת שיעורי תורה וכולל אברכים (ע"ר)רשומה
580388601עוזיה - רשת שיעורי תורה (ע"ר)רשומה
580036747רשת שיעורי תורה "אוהל יוסף" ע"ש ר' יוסף יזדי זצ"לרשומה
580380640רשת שיעורי תורה (ע"ר)נמחקה
580203156רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה תרבותיתרשומה
580438299רשת שיעורי תורה ותרבות יהודית ע"ש הקדוש רבנו חיים בן עטר זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580031565רשת שיעורי תורה לנוער "אמרי-פי"נמחקה
580051449רשת שיעורי תורה לנערים שפתי שושנים בירושלים תובב"אנמחקה
 1