חיפוש: רשת חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580043719הדר - רשת חינוך ותרבותנמחקה
580372316התאחדות תלמודי תורה - רשת מוסדות חינוך ותלמודי תורה בישראל (ע"ר)רשומה
580149151מחניים - רשת חינוך יהודי - ישראלי לדוברי רוסית (ע''ר)רשומה
580058006מפעל תורה ודעת רשת שעורי תורה ומפעלי חינוך לנועררשומה
580043727משואה - רשת חינוך ותלמוד תורהנמחקה
580493823נתיבי רשת- חינוך, תרבות ומולטימדיה (ע"ר)רשומה
580315109רמות- רשת מרכזי תרבות, חינוך, קהילה ופנאי (ע"ר)רשומה
580382257רשת חינוך - רעים (ע"ר)רשומה
580077923רשת חינוך למוסדות ספרדיםבהליכי מחיקה
580335552רשת חינוך לתורה ע"ש הרבנית רחל אויערבאך ע"ה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580563369רשת חינוך נאות מרגלית (ע"ר)רשומה
580440782רשת חינוך ציונית (ע"ר)רשומה
580417574רשת מוסדות חינוך הליכות עולם בעיה"ק צפת (ע"ר)רשומה
580474435רשת מוסדות חינוך וגנים "תורה אור" (ע"ר)רשומה
580126332רשת מוסדות חינוך ותרבות לנוער לעזרה וקידום הנוער הלומדרשומה
580097350רשת מוסדות חינוך תורניים ערדבהליכי מחיקה
 1