חיפוש: רפואה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580206662"נשות ת.מ.ר. תמיכה, מזור, רפואה - ארגון נשים מתנדבות בבני ברקנמחקה
580527158אלינה - שירותי רפואה דחופה ש.ר.ד. קרית אתא (ע"ר)נמחקה
580355824מרכז בינלאומי לחקר רפואה סינית נוגדת סרטן (ע"ר) (INTERNATIONAL CHINESE MEDICINE CANCER RESEARCH CENTER OF ISRAEL (R.Aרשומה
580063741"בריאות" עמותה לשרותי רפואה ונופש לתייירים ולתושביםנמחקה
580427201אבי הפצועים - רפואה שלמה (ע"ר)רשומה
580148948אגודת חייה מושקא ע"ה - רפואה התנדבותיתנמחקה
580096709אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"ארשומה
580181956אלומה - אגודה למען רפואה המטולוגית בחיפהנמחקה
580469096ארגון מפעלי הצלה וחסד רפואה ומזור (ע"ר)רשומה
580064236ארגון רפע"ה - רפואה עפ"י הלכהרשומה
580226991הלל - המרכז להלכה ולטכנולוגיה למדע רפואה והלכה ולחברהנמחקה
580077048המכון לחקר רפואה ומדעי הרוחנמחקה
580101673העמותה למען רפואה כפרית במדינת ישראלנמחקה
580178093העמותה למען רפואה ציבורית שיוויונית בישראלנמחקה
580457018התאחדות ישראלית למקצועות רפואה משולבת (תשס"ו-2006) (ע"ר)רשומה
580308252להחיש רפואה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580513836לתת רפואה (ע"ר)רשומה
580530913מכון למחקר רפואה בהלכה ע"ש קדושי השואה (ע"ר)רשומה
580463271מכון רפואה - אהבת לרעך כמוך (ע"ר)רשומה
580453686מעיין רפואה והצלה (ע"ר)רשומה