חיפוש: רעננה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580143691א.ת.ח. אזרחים תומכי חיים עמותה ציבורית לקידום בחירתו של חיים בן- חיים לראשות העיר רעננה ושיפור חיי הרווחה, התרבות והקהילנמחקה
580067148"רגש" רעננה למען הגיל השלישינמחקה
580231926"רעננה אחת"נמחקה
580284214א.ב.מ.ר. איגוד בעלי מלאכה רעננהנמחקה
580022556אגוד דתי עדת ישראל - רעננהרשומה
580076230אגודת אחוזת רעננהנמחקה
580010395אגודת בית כנסת נצח ישראל רעננהרשומה
580290377אגודת הסטודנטים - מכללת רעננהרשומה
580015568אגודת נאמני מועדון רוטרי רעננהנמחקה
580191203אגודת ספורט יחדיו רעננהנמחקה
580098911אהל מועד רעננהרשומה
580559466אור עולם רעננה (ע"ר)רשומה
580235687איגוד ספורטיבי דתי - אליצור רעננהרשומה
580440303איכות חיים לתושבי רעננה (ע"ר)רשומה
580140465את"ר - אזרחים תומכי רינה - רעננהנמחקה
580448561אתגר רעננה (ע"ר)רשומה
580383818אתלטיקה רעננה (ע"ר)רשומה
580144053ביהכנ"ס מגדל צדק רעננהנמחקה
580051936בית הכנסת "בר יוחאי" קרית שרת רעננהנמחקה
580269066בית הכנסת "שבת אחים" רעננהבהליכי מחיקה