חיפוש: רעות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580182996רעות ואחוה לקליטה דיור ותעסוקהבהליכי מחיקה
580433332רעות וחיוך (ע"ר)רשומה
580481224רעות וחסד- למען אחי ורעי (ע"ר)רשומה
580185965רעות ישראל ע"ש ישראל קולס ז"לנמחקה
580228013רעות שדרותרשומה
580351070רעות שכנים - מפגשים רב תרבותיים במרום הגליל (ע"ר)רשומה
580494508רעות תמורה (ע"ר)רשומה
580229995רשת עזרה ותמיכה - רעות אשדודנמחקה
580475226שירת הלב - מרכז עזרה לזולת ע"ש חדוה אליהו ובתה רעות ע"ה (ע"ר)רשומה
580551018שלום רעות ואחווה (ע"ר)רשומה