חיפוש: רעות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580324424צעירי רעות שע"י התאחדות חניכי ישיבת "עטרת ישראל" בני ברק (ע"ר)בהליכי מחיקה
580228054קבוצת רעותרשומה
580143923קהילת רעות - בית הכנסת משכן אורי ברעננה (ע"ר)רשומה
580056562קרן הרווחה של מועדון ליונס - רעות פ"תנמחקה
580181915רעות - אגודה לקידום קליטה חברתית בשכונות ובערי פיתותנמחקה
580084143רעות - חוגי נוער יהודי ערבי לשלום ושויוןנמחקה
580475754רעות - חינוך ותרבות לנוער (ע"ר)רשומה
580402766רעות - למען משפחות נפגעי צה"ל (ע"ר) (.FRIENDSHIP - FOR FAMILIES OF IDF CASUALTIES (R.Aרשומה
580092070רעות - מגורים בירושליםבהליכי מחיקה
580249605רעות - מנין צעירי הפועל המזרחי פ"תנמחקה
580321610רעות - מרכז תורה ותפילה, בני ברק (ע"ר)בהליכי מחיקה
580273209רעות - עמותה לבריאות נפש קהילתית (ע"ר)רשומה
580374510רעות - עמותה לקידום הרפואה בישראל (ע"ר)רשומה
580348613רעות - עמותה לקידום התיאטרון בגן-יבנה (ע"ר)נמחקה
580423226רעות - רשת עזרה ותמיכה בחולי סרטן ודיאליזה בישראל (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580021731רעות - שרות נשים סוציאלירשומה
580434231רעות בית כנסת דתי לאומי אלעד (ע"ר)רשומה
580456135רעות בשרון (ע"ר)רשומה
580348423רעות הנגב (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580006773רעות השיריונאיםנמחקה