חיפוש: רעות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034817ידידי רעות - שרות נשים סוציאלי FRIENDS OF RE"UTH - WOMEN"S SOCIAL SERVICEרשומה
580283414יקי"ר - יחד לקידום ילדי רעות (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580330736למען רעות הילד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580026474לשכות בני ברית בת-ים רעותרשומה
580276392לשכת בני ברית רעות בת-ים קרן צדקה ע"ש הרב צבי הירש ז"לרשומה
580334605מדרשת חמד"ת - רעות רמת גן (ע"ר)רשומה
580340511מועדון חובבי רדיו - רעות מכבים רדיו אזורי 4X4REM (ע"ר)בהליכי מחיקה
580454072מועדון כדורגל וספורט מודיעין - מכבים - רעות (ע"ר)רשומה
580488294מכבי פארק המים רעות - שחייה (ע"ר)רשומה
580334613מכון מחקר ומפעלי חינוך חסד ורווחה - רעות (ע"ר)רשומה
580098515מקהלת רעות רעננהנמחקה
580120459מרכז קהילתי וחברתי רעות - רמת-גןבהליכי מחיקה
580221901סדאקה רעות - שותפות נוער ערבי יהודי (ע"ר)רשומה
580497048עירוני מודיעין - העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות (ע"ר)רשומה
580300887עמותת בית מדרש משכן שלום-רעות (ע"ר)רשומה
580557288עמותת ברכת רעות (ע"ר)רשומה
580399145עמותת ידידי רעות הקהילה דתית פלורליסטית (ע"ר)רשומה
580078699עמותת נאות רעות (ע"ר)רשומה
580343994עמותת רעות - הקהילה דתית פלורליסטית (ע"ר)רשומה
580195873פארק המים - רעותרשומה