חיפוש: רעות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580288868כפר רעות - סדאקה מרכז בינלאומי לחינוך לפלורליזם (ע"ר) FRIENDSHIP (VILLAGE, INTERNATIONAL CENTER TO EDUCATION FOR PLURALIרשומה
580247302קרן ויסברט גרטרוד -טובה- ופרץ ז"ל ליד לשכת "בת-ים" ו"רעות" של מסדר "בני-ברית" לחלוקת מילגות לנכי צה"לרשומה
580451870קרן ז.ר.ע.י.ת. 2005 - זיכרון, רעות, עבודה, ידידות, תרומה למילואימניקים (ע"ר)רשומה
580485621"בית מנחם" מכבים רעות (ע"ר)רשומה
580470235"סחלבים" - העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין-מכבים-רעות (ע"ר)רשומה
580468460"עמותת מופעים" - עמותה עירונית לתרבות מודיעין - מכבים - רעות (ע"ר)רשומה
580001683"רעות" ע"י קבוץ הסולליםבהליכי מחיקה
580054963"רעות" קרן עזרה הדדית במושבים השיתופיים של הפועל המזרחירשומה
580036622"רעות"-יד לנפגעי יח' ד.צ.3626בהליכי מחיקה
580095669אולפנת "רעות" המרכז לחינוך בנות בית בלומה (ע"ר)רשומה
580141240אמנים למען רעותנמחקה
580459741בית הכנסת הספרדי אחווה ורעות - רעות (ע"ר)רשומה
580273027בית המדרש "אחוה ורעות" - רעותנמחקה
580227312בית חב"ד מכבים - רעות שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580212215בית כנסת בישוב רעותרשומה
580092302בית כנסת ומדרש רעות בני-ברקנמחקה
580297315בכל דרכיך- רעות (ע"ר)נמחקה
580234805הורי תלמידים בביה"ס "רעות" בחיפהרשומה
580543866הקרן לפיתוח מודיעין מכבים רעות (ע"ר)רשומה
580547073ידידי בית הספר עמית - רעות (ע"ר)רשומה