חיפוש: רמלה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580193167כולל יד הרמ"א - ע"ש הצדיק המקובל האלוקי הגאון רבינו מסעוד אבוחצירא, זצוק"ל זיע"א -רמלהנמחקה
580466993ס.א.ן. ספורט אירועים נופש רמלה - עמותה לקידום ספורט עממי, תחרותי ואירועים (ע"ר)רשומה
580001071אגודת בית הכנסת רשב"י-ויצמן-רמלה העמותה נמחקהנמחקה
580068476אגודת בית כנסת אבשלום לעולי בוכרה - רמלהרשומה
580126811אגודת ספורט הפועל רמלה (1997) (ע"ר)רשומה
580521136אור האמת - רמלה (ע"ר)רשומה
580363794אור יוסף, רמלה (ע"ר)רשומה
580254019איגוד ספורטיבי דתי אליצור, סניף צפון נוה דוד רמלה, עמותה לקידום כדורסל ברמלהרשומה
580424760איטאר רמלה - לוד (ע"ר)רשומה
580095362אליצור נוה-דוד רמלהבהליכי מחיקה
580213296אליצור נווה דוד רמלה - נשים - עמותה לקידום כדור-סל נשיםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580137503אפעל רמלהנמחקה
580116473ארגון תודעה היהודית - אור השבים - רמלהנמחקה
580152494אשל אברהם רמלהרשומה
580279602בוסתן - עמותה לטיפוח וקידום ערביי רמלהנמחקה
580352532בי"כ משכנות ישראל, רמלה (ע"ר)נמחקה
580073070ביכנ"ס "בית אברהם לוי" רמלהנמחקה
580063113בית הכנסת "אור תורה" רמלהנמחקה
580003564בית הכנסת "בית יוסף" המערבי רמלהרשומה
580001568בית הכנסת "מגן שלום" רמלהרשומה