חיפוש: רכסים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580097665"חסד ועזרה" רכסיםרשומה
580085751"תשב"ר הרב" רכסיםרשומה
580033231אגודת "חיי תורה" רכסיםרשומה
580052025אגודת בית הכנסת "שארית הפליטה" רכסיםרשומה
580248201אהבת ישראל - רכסיםרשומה
580173672אהבת שלום - רכסיםרשומה
580155737אוהל - משה רכסיםרשומה
580138162אור הצפון - רכסים, רשת מפעלים תורנייםרשומה
580436434אורחות ישרים רכסים (ע"ר)רשומה
580408185אמרי אליהו רכסים (ע"ר)רשומה
580136240ביה"כ לעולי מרוקו ע"ש הרמב"ם - רכסיםנמחקה
580250199ביקור חולים רכסיםנמחקה
580072510בית הכנסת "אליהו הנביא" רכסיםנמחקה
580061943בית הכנסת עולי קוצ'ין "עץ חיים" רכסיםנמחקה
580064723בית הכנסת על שם רבי מאיר בעל הנס רכסיםנמחקה
580259406בית כנסת "אור דוד" רכסיםרשומה
580279172בית כנסת בנה ביתך - רכסיםרשומה
580074011בית כנסת התימנים "שיבת ציון" רכסים כפר חסידיםנמחקה
580197366בית כנסת ובית מדרש ע"ש נסים מטה הלוי זצ"ל, רכסיםנמחקה
580555985בית כנסת מקור חיים - רכסים (ע"ר)רשומה