חיפוש: ריבוי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580135150עמותת רח"ל - ריבוי חיים לישראל, עמותה לריבוי הפוריות ע"ש ולע"נ מרת רחל הורביץ ע"הנמחקה
580234177עמותת מגדלי צמחים וחמר ריבוי צמחי ליצואבהליכי מחיקה
580371755פורום מגדלי צח"ר - צמחים וחומרי ריבוי (ע"ר)רשומה
580477479ריבוי תורה לעם - בני ברק (ע"ר)רשומה
 1