חיפוש: רות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580334266"רות" עמותה למען הכרה בנישואין אזרחיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580351138אולפנית רחובות- בית הספר פלך ע"ש רות קורמן (ע"ר)רשומה
580267565בית הכנסת כפר רותנמחקה
580437218בית הכנסת ע"ש רבי אברהם מולניס בכפר רות (ע"ר)רשומה
580502870בית רות (ע"ר)רשומה
580354397ברכת רפאל לע"נ רות ונופר בן אבו ז"ל (ע"ר)רשומה
580173862גמילות חסד ע"ש חיה רות ע"ה, בני ברקרשומה
580295921הילדים של תותי למען ילדים, עמותה לזכרה של רות ויסברג ז"ל (ע"ר)נמחקה
580407195העמותה להצלת חייה של רות גרימברג (ע"ר)רשומה
580093375הקרן ע"ש רות בנימין THE RUTH BENJAMIN FOUNDATIONנמחקה
580568822הקרן על שם רות ורובל (ע"ר)רשומה
580413722זכרון רות (ע"ר)רשומה
580236701טובת רות - מפעלי תורה חינוך וחסדרשומה
580568475יד רות - ישראל (ע"ר)בהליך רישום
580396604מוסדות תורה זכר רות (ע"ר)רשומה
580125557מכון רות - להוראה והדרכה טיפוליתרשומה
580312429מעונות רות (ע"ר)רשומה
580538320מרכז רות - לחינוך המיוחד (ע"ר)רשומה
580364164נועם דניאל - חסדי רות וחנה (ע"ר)נמחקה
580419497עמותת ירוחם לזכר רות טל - למען החינוך בישראל (ע"ר)רשומה