חיפוש: רומניא

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580139400ארגון תמי"ר תרבות ומורשת יהודי רומניארשומה
580188050ותיקי בני עקיבא תורה ועבודה המזרחי והפוה"מ יוצאי רומניאבהליכי מחיקה
580100543יד זכרון ליהדות רומניא ע"י בית הכנסת "בית יעקב יוסף הרב צבי גוטמן"רשומה
 1