חיפוש: קרן שלמה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580088029"האידרא" - קרן הרב הראשי הרב שלמה גורןרשומה
580099877"קרן שלמה" לע"נ הבחור ר' גבריאל אוחנונה ז"ל שנפל במלחמת שלום הגלילנמחקה
580565380קרן החסד חכמת שלמה (ע"ר)רשומה
580137412קרן הנצחה ע"ש שלמה וחיה רוזנברג ז"לנמחקה
580221778קרן יד שלמה דימונהנמחקה
580068484קרן להנצחת החייל אלפסי שלמהרשומה
580163301קרן להצלת חיי שלמה ערוסינמחקה
580007938קרן לזכר שלמה קולנברגר ז"לנמחקה
580157790קרן מגיני שלמהנמחקה
580485530קרן מנחת שלמה (ע"ר)רשומה
580000347קרן משפחת אייזנברג לגמ"ח ע"ש אלה בת ר' שלמה ע"הרשומה
580197432קרן ע"ש שלמה בן-רפאל שמחון ז"ל העמותה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580013175קרן שלמה - ע"ש שלמה בן עמרם בן ר' יוסף זצ"ל חיפהנמחקה
580000479קרן שלמה ואסתר ז"לרשומה
580000545קרן שלמה ולאה ויצמןרשומה
580444669קרן תמיכה וסיוע חסדי שלמה (ע"ר)רשומה
580006906שלמה - קרן מלגות ע"ש שלמה ביבי ז"לנמחקה
 1