חיפוש: קרן להכנסת כלה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580068740"קרן נתן" להכנסת כלה ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"לנמחקה
580003812קרן חסד להכנסת כלהנמחקה
580023547קרן יחיאל מאיר פיק להכנסת כלהרשומה
580017911קרן להכנסת כלה בקרית מטרסדורףנמחקה
580122141קרן להכנסת כלה ליד ביה"ס התיכון לבנות חנה וינגרטן לזכות מאיר (מיקי) לניאדו נ"ינמחקה
580003473קרן נור דוד - גמ"ח להכנסת כלהנמחקה
580014744קרן תורן-היבלר להכנסת כלה ועידוד הילודהרשומה
 1