חיפוש: קרן להחזקת התורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580435824קרן להחזקת התורה בארץ ישראל בסיוע רבני ונדיבי ארצות הברית (ע"ר)רשומה
 1