חיפוש: קרן החיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580226017קרן ידידי המוסדות אור החיים לסיוע לאברכים. ניתן צו לפירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580357911"בשביל החיים" עמותה למען משפחות שיקיריהן התאבדו ומניעת התאבדויות, קרן (AFSP)רשומה
580491454ענף החיים - קרן חן (ע"ר)רשומה
580407930קרן החיים חן (ע"ר)רשומה
 1