חיפוש: קרן הגר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580086627קרן להזנת ילדים נזקקים ע"ש הרבנית מרגלית הגר ז"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
 1