חיפוש: קרן האדמו"ר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580086650קרן מילגות לעזרת אברכים לומדי הוראה ע"ש האדמו"ר רבי חיים מנחם מנדל פנט זצ"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
 1