חיפוש: קרן ביסטריצקי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580399194קרן חסדי ל"ב - על שם הרה"ג לוי ביסטריצקי זצ"ל (ע"ר)רשומה
 1