חיפוש: קרית שמואל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580307833ישיבה וכולל "ישמח ישראל" ע"ש הרב"ג ישראל דנינו זצ"ל קרית שמואל חיפה (ע"ר)נמחקה
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580262202אליצור קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580560746בי"ס תורני חב"ד - קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580068302בית הכנסת "היכל דוד" קרית שמואלנמחקה
580102937בית הכנסת האשכנזי, שכון חדש, קרית שמואל ב'בהליכי מחיקה
580282259בית הכנסת המרכזי - קרית שמואל חיפה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580565323הילה - קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580146884ישיבת בני עקיבא "פרחי אהרן" ע"ש הרב אהרן דוד בוראק ז"ל קרית שמואל חיפהרשומה
580453256כולל תורתו של משיח, קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580209955מועדון שחמט ע"ש שמואל שוחט - קרית חיים (ע"ר)רשומה
580507358מעונות המלך קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580074375עולי גרוזיה (בית שמואל) קרית מלאכינמחקה
580475150עמותת זה אל זה קרית שמואל (ע"ר)רשומה
580119527עצמאות קרית-חיים וקרית-שמואלנמחקה
580041135קופת גמילות חסדים "אחיסמך" קרית שמואל (עמק זבולון)בהליכי מחיקה
580556645שירת דבורה ומרדכי - קרית שמואל (ע"ר)רשומה
 1