חיפוש: קרית מלאכי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580317451רפואה משלימה למען תושבי קרית מלאכי (ע"ר)נמחקה
580205789רשת שעורי תורה דגל קרית מלאכינמחקה
580314136שבט יהודה, קרית מלאכי (ע"ר)נמחקה
580467249שערי תשובה - הכנסת אורחים קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580015162שפרה ופועה קרית מלאכינמחקה
580493641תורת אמת- קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580100402תלמוד תורה קרית מלאכירשומה