חיפוש: קרית מלאכי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580210508מרכז נריה - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580067940מרכז של עולי ברית המועצות לחינוך וקליטה - קרית מלאכינמחקה
580074235משכן יוסף וחנניה הכהן זצק"ל - קרית מלאכינמחקה
580070472מתיבתא לצעירים חב"ד קרית מלאכיבהליכי פירוק מרצון
580174654נחלה - נשי חבד לעזרת העולים קרית מלאכי שע"י צעירי אגודת חב"דנמחקה
580217388נשי ובנות חב"ד - נחלת הר חב"ד סניף קרית מלאכי (ע"ר)נמחקה
580074375עולי גרוזיה (בית שמואל) קרית מלאכינמחקה
580336576עזרת אחים, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580172195עזרת חי'ה מושקא - קרית מלאכירשומה
580310647עמותה להצלת חיים לתושבי קרית מלאכי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580240877עמותה למען הקשיש קרית מלאכירשומה
580169027עמותה לשקום אסירים ונפגעי סמים - קרית מלאכיבהליכי מחיקה
580146108עמותת בית כנסת דוד המלך קרית מלאכי ע"ש אברהם אטיאסנמחקה
580260636עמותת מתו"ל - מרכז תעסוקה ותרבות לגמלאים - קרית מלאכינמחקה
580114460עמותת מתן בסתר של בית הכנסת לצעירים, קרית מלאכינמחקה
580268233צעירי סמרקנד בארץ-ישראל, קרית מלאכיבהליכי מחיקה
580432664קרובים רחוקים - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580449130קריה לעולה - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580090702קרן אורה - ישיבת קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580283950קרן קרית מלאכי לפיתוחרשומה