חיפוש: קרית מלאכי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580053593בית מדרש להוראה ע"י ישיבת חב"ד ליובאוויטש קרית מלאכינמחקה
580452787בית משיח - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580042364בית-כנסת "מורשת יהדות תימן" לצעירים קרית-מלאכינמחקה
580129005בית-כנסת אהל-שמעון קרית-מלאכינמחקה
580074268גאולת ישראל קרית מלאכינמחקה
580394229המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580466308המרכז להפצת לימודי קודש - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580292605העליה קרית מלאכי - (ע"ר)נמחקה
580113744העמותה למען קרית מלאכינמחקה
580275667הפועל מועדון טניס שולחן קרית-מלאכירשומה
580506525יאורית מברט - אור התורה - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580485985ידידי בית הספר נצח ישראל קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580469443ישיבת תומכי תמימים בית מרדכי - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580217479כולל החיד"א קרית מלאכירשומה
580471787מוסדות מאיר עיניים קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580272771מועדון הכדורגל קרית מלאכי 1995בהליכי מחיקה
580559789מועדון ספורט קרית מלאכי - באר טוביה (ע"ר)רשומה
580087674מכבי החובטים קרית מלאכינמחקה
580071736מכבי קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580218527מסרים - קרית מלאכי, הסברת יהדותנמחקה