חיפוש: קרית מלאכי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580074359בית הכנסת לצעירים ליוצאי אירן ע"ש מורנו ורבינו אור שרג"א יזדי זצ"ל קרית מלאכינמחקה
580178853קרן גמ"ח לשמחות ע"ש הרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ע"ה שניאורסון קרית מלאכירשומה
580398147'' אמרות ה' ''- '' הליכות עולם '' קרית מלאכי (ע''ר)רשומה
580104586אגודת ספורט בית"ר קרית מלאכינמחקה
580096634אליצור - קרית מלאכיבהליכי מחיקה
580067957אלף - הסברה בעניני יהדות - קרית מלאכינמחקה
580197077ארגון עזרת נחלת הר חב"ד קרית מלאכי, ע"ש הרבנית חי'ה מושקא ע"הנמחקה
580074243ביה"כ שערי צדק קרית מלאכינמחקה
580074334ביהכ"נ לעולי בבל רחוב הגליל קרית מלאכינמחקה
580074367בית הכנסת לעולי אירן על שם "כורש" קרית מלאכינמחקה
580074300בית הכנסת ע"ש עזרא הסופר קרית מלאכינמחקה
580120707בית הכנסת עוז והדר - קרית מלאכינמחקה
580074342בית הכנסת עולי בוכרה קרית מלאכי העמותה נמחקהנמחקה
580262608בית השם לזכר חללי צ.ה.ל., קרית מלאכינמחקה
580458800בית כנסת אורח החיים ע"ש המקובל הרב חיים פינטו זצוק"ל - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580074391בית כנסת חב"ד קרית מלאכינמחקה
580462208בית כנסת חבסוב - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580137933בית כנסת ישורון בלדי, קרית-מלאכירשומה
580074326בית כנסת שבזי ליהדות תימן קרית מלאכירשומה
580074136בית כנסת שערי שמים (כורדים) קרית מלאכינמחקה