חיפוש: קרית התורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580393684ארזי התורה קרית ספר (ע"ר)רשומה
580471654חניכי הישיבות קרית דגל התורה אלעד (ע"ר)רשומה
580506525יאורית מברט - אור התורה - קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580267896ישיבה לצעירים דרך התורה - קרית ספררשומה
580393064מוסדות אור התורה קרית ספר (ע"ר)רשומה
580464980מוסדות כבוד התורה, קרית ספר (ע"ר)רשומה
580518751מרכז התורה - קרית אתא (ע"ר)רשומה
580402063קרית דגל התורה (ע"ר)רשומה
580527893קרית התורה קרית גת (ע"ר)רשומה
 1