חיפוש: קרית גת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580255800הפועל א.ו.פ.ק. - אוהדי הפועל קרית גתנמחקה
580305662ע.צ.מ.י.נ.ו. - קרית גת (ע"ר)נמחקה
580004414אגודת חסידי קרית גתנמחקה
580042117אגודת מוסדות חב"ד קרית גת ניתן צו חיסול ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580327070אורות הקריה, קרית גת (ע"ר)רשומה
580061125אזרחים תומכי אלברט ארז לרשות עירית קרית גת "אתא"נמחקה
580526150אליצור קרית גת 2010 (ע"ר)רשומה
580314219אמני קרית גת וחבל לכיש (ע"ר)בהליכי מחיקה
580297067ביהכנ"ס אהל אבנר וחנה ליוצאי בוכרא קרית-גת (ע"ר)נמחקה
580170660ביכנ"ס תפארת ישראל - רובע השופטים קרית - גתנמחקה
580182301בית דוד - קרית גתרשומה
580363323בית הכנסת אור אבנר לקהילה הבוכרית קרית גת (ע"ר)רשומה
580421790בית הכנסת ברכת יצחק קרית גת (ע"ר)רשומה
580261147בית הכנסת האשכנזי הגדול - קרית גתרשומה
580195733בית הכנסת הרמב"ם לעולי מצרים קרית-גתרשומה
580056729בית הכנסת משכן משה קרית גתנמחקה
580145555בית הכנסת ע"ש הרב שלום שבזי, נוסח תימן, מבוא ישעיהו קרית גתרשומה
580138824בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס קרית-גתנמחקה
580227304בית הכנסת שיכון קרית משה רחוב גת לעדות אשכנזרשומה
580193092בית חב"ד קרית גת שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה