חיפוש: קרית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580527158אלינה - שירותי רפואה דחופה ש.ר.ד. קרית אתא (ע"ר)נמחקה
580074359בית הכנסת לצעירים ליוצאי אירן ע"ש מורנו ורבינו אור שרג"א יזדי זצ"ל קרית מלאכינמחקה
580213429העמותה למען קליטת עליה, קדום, פיתוח ורכישת ספרים, הספריה הציבורית ע"ש רחל ונפתלי בקר , קרית עקרוןנמחקה
580255800הפועל א.ו.פ.ק. - אוהדי הפועל קרית גתנמחקה
580022341י.ע.ל. ע"י ביהח לינאדו קרית צאנז נתניהרשומה
580307833ישיבה וכולל "ישמח ישראל" ע"ש הרב"ג ישראל דנינו זצ"ל קרית שמואל חיפה (ע"ר)נמחקה
580185775כולל ומכון מחקר -היכל מנשה - קרית - אתא ע"ש החיל מנשה פוגל ז"ל ממייסדי קיבוץ מגדל - עוז בגוש - עציוןנמחקה
580454544ל.ה.ב. - לקידום הגישור בקהילה - קרית ים (ע"ר)רשומה
580162188ל.ה.ם. - עמותה למניעת הדרדרות נערים קרית אונובהליכי פירוק מרצון
580130664מרכז רוחני - שובה ישראל בית מדרש כולל תלמוד תורה קרית עקרון ע"ש מו"ר המאור הרש"ש זצוק"ל זתע"ארשומה
580305662ע.צ.מ.י.נ.ו. - קרית גת (ע"ר)נמחקה
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580217560עמותת הורים - ביה"ס התיכון ע"ש י. בן צבי קרית אונונמחקה
580236057עמותת ק.ה.ל. - קרית הרי"מ לוין - נוה שרת (ע"ר)רשומה
580281871קופת מתן בסתר - קרית חיים מיסודו של הרב י. קלייןרשומה
580203305קרית אוהלי יששכר - ירושלים, ע"ש רבינו יששכר דב גולדשטיין זצ"ל רב חוג חת"ס ירושליםנמחקה
580178853קרן גמ"ח לשמחות ע"ש הרבנית הצדקנית מרת חי'ה מושקא ע"ה שניאורסון קרית מלאכירשומה
580398147'' אמרות ה' ''- '' הליכות עולם '' קרית מלאכי (ע''ר)רשומה
580069110"בית-פישר" - מוזיאון עירוני לתולדות קרית-אתארשומה
580191641"גבעת השחומית" - קרית שמונהנמחקה