חיפוש: קידום

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580276947ק.ש.ת. - קידום שירותים חברתיים חדרה והסביבה (ע"ר)רשומה
580009629קידום החינוך וההוראה הטכנולוגיים ע"ש המנוח ד"ר א. מרגליתנמחקה
580134955קרן ע"ש פליקס ומריה בלומשטין לאחזקה, קידום ופיתוח של המרכז לרפואת שיניים, פה ולסתות במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומרפורקה מרצון
580394385"ינבוע" קידום מעמד האשה והילד בכפר ריינה (ע"ר)רשומה
580381846"מענה" פורום למען קידום הדור הצעיר (ע"ר)נמחקה
580305605"נס" - קידום החינוך הגופני והספורט (ע"ר)נמחקה
580239739"קידום" - אדמות חולוןבהליכי מחיקה
580275345"קידום" ספורט הנכים באשדודרשומה
580093078"קמה" - קידום מעמד האשה בירושליםנמחקה
580342467"קמה" - קידום מרפא והחלמה (ע"ר)רשומה
580444867אגי'אל למען קידום ורווחת הילד (ע"ר)רשומה
580363125א-דאר עמותה למען קידום העיר העתיקה ברמלה (ע"ר)רשומה
580382448אור מאלעד - קידום חינוך ורווחה ציוני דתי (ע"ר)רשומה
580407377אישית - קידום נשים ליזמות עסקית (ע"ר)רשומה
580353571אלג'מאהיר - עמותה למען קידום חברתי במגזר ערבי -יהודי (ע"ר)רשומה
580509727אלמא - עמותה למען קידום ופיתוח חינוך ובריאות באתיופיה (ע"ר)רשומה
580342228אלמנאהל - עמותה למען קידום הנשים הדרוזיות (ע"ר)רשומה
580559656אני ואתה - למען קידום החברה בישראל (ע"ר)רשומה
580447142אקו - קידום עולים מחבר העמים - נתניה (ע"ר)רשומה
580515914ארגון ההייטק הישראלי - קידום ההייטק ואנשיו בישראל (ע"ר)רשומה