חיפוש: קיבוץ

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580185775כולל ומכון מחקר -היכל מנשה - קרית - אתא ע"ש החיל מנשה פוגל ז"ל ממייסדי קיבוץ מגדל - עוז בגוש - עציוןנמחקה
580108785קבל - קיבוץ בינלאומי - עמותה לקידום חינוך נוער KIBEL - INTERNATIONAL KIBBUTZ - AMUTA FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OFנמחקה
580104206"אבוקה" לזיכרם של יקירי קיבוץ ניר יצחקרשומה
580000636אגודת קיבוץ בארי לפעולות חברה ותרבות פורקה מרצוןפורקה מרצון
580088342בית אלה - קיבוץ דפנהנמחקה
580003937בית הכנסת נצרת עילית קיבוץ גלויות-שכונה דרומיתנמחקה
580247187בית הכנסת קיבוץ גלויות בראשון לציוןנמחקה
580533313בית הכנסת קיבוץ גלויות נתניה עמידר (ע"ר)בהליך רישום
580054906בית הכנסת קיבוץ גלויות קרית שלוםנמחקה
580047975בית כנסת זרע יצחק - קיבוץ גלויותנמחקה
580257780בית כנסת קיבוץ גלויות ע"ש אלי כהן הי"ד - בית דגןרשומה
580222305בית כנסת קיבוץ גלויות פתח תקוהנמחקה
580263796בית כנסת קיבוץ גלויות,רעננהבהליכי מחיקה
580468387בית רפאל קיבוץ גשור (ע"ר)רשומה
580474013העמותה להנצחה ושימור המורשת התרבותית של קיבוץ העוגן (ע"ר)רשומה
580446458העמותה לתיעוד מבצע קינדרטרנספורט - מבנה סילו, קיבוץ לביא (ע"ר)רשומה
580418614הפועל קיבוץ אפיקים (ע"ר)רשומה
580030344יד לנופלים קיבוץ מסילותרשומה
580524684יזמה ופיתוח - קיבוץ צאלים (ע"ר)בהליך רישום
580302495מוזיאון עקרון הפלישתית (פרטי) - קיבוץ רבדים (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון