חיפוש: קופת חולים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580062172ארגון הרופאים העצמאיים של קופת חולים מאוחדת בירושלים העמותה נמחקהנמחקה
580166338ידידי קופת חולים כרמיאלנמחקה
580322964עמותת חיים ע"ש ברנס ז"ל של ארגון עובדי קופת חולים הכללית (ע"ר)פורקה מרצון
580022788קופת חולים גמ"ח שע"י בית הכנסת של הרבנמחקה
580024453קופת חולים לבני הישיבות בירושליםנמחקה
580039899קופת חולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראלבהליך רישום
580059178קופת חולים לריפוי שיניים בהרדמהנמחקה
580013480קופת עוזרי חולים ירושליםרשומה
580244655קרן לעזרה הדדית - גימלאי קופת חוליםרשומה
 1