חיפוש: קופת השכונה גוש שמונים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580544492קופת השכונה גוש שמונים (ע"ר)רשומה
 1