חיפוש: קהל עדת ירושלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580286730קהל עדת ירושליםרשומה
580522043קהל עדת ירושלים - בית שמש (ע"ר)רשומה
 1