חיפוש: קהילת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580010502בי"כ היכל יהודה ע"ש י.ל.ומ. רקנאטי לזכר קהילת סלוניקרשומה
580522894יד בצלאל ויצחק - קופת גמ"ח שליד קהילת יחדיו הדר גנים ע"ש בצלאל שורץ ז"ל וע"ש יצחק ברסלאואר ז"ל (ע"ר)רשומה
580408730קהילת יעקב - ע"ש ר' קלומינוס בן ר' אברהם יעקב ז"ל אגודת מתפללי בית התפילה "בני ברית" באחוזה (ע"ר)רשומה
580012722"הצבי ישראל" קהילת קוממיות ירושליםרשומה
580030146אגודת בי"כ עץ חיים יוצאי קהילת תנעם גדרהבהליכי מחיקה
580115277אגודת חברי קהילת עדת ישראל-ברלין וצאצאיהם בישראל ובתפוצותרשומה
580483576אהל שם שליד קהילת היהודים ההרריים הקווקזים (ע"ר)רשומה
580430874אוהל קהילת אברהם (ע"ר)רשומה
580364552איגוד יוצאי קהילת אייזנשטאט (ע"ר)נמחקה
580095347איגוד יוצאי קהילת פאקש-סנדרארשומה
580151553ארגון יוצאי קהילת הלברשטטנמחקה
580555100אריג - קהילת רשת האריג בישראל (ע"ר)רשומה
580409449ארקאדאש - קהילת יוצאי טורקיה בישראל (ע"ר)רשומה
580431310בית הכנסת "קהילת התימנים" תל ציון (ע"ר)רשומה
580067189בית הכנסת "קהילת יעקב" טבריהנמחקה
580265619בית הכנסת הספרדי קהילת נוה יעקב מזרחנמחקה
580356715בית הכנסת ומרכז תורני קהילת יוצאי צרפת (ע"ר)רשומה
580485399בית הכנסת זכות יוסף שע"י קהילת קדש סורי-לבנוני בית וגן ירושלים (ע"ר)רשומה
580191112בית הכנסת קהילת יעקב בפתח תקוהנמחקה
580510188בית הכנסת קהילת קצות החושן - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה