חיפוש: קהילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580271534קל"ף - קהילה לסבית פמינסטיתרשומה
580044378קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים (ע"ר)רשומה
580370575קלי"ר - קהילה למען ילדי ירוחם (ע"ר)רשומה
580216703קמ"ה - קהילה מרפאת בהרדוף (ע"ר)רשומה
580315109רמות- רשת מרכזי תרבות, חינוך, קהילה ופנאי (ע"ר)רשומה
580364867רקמ"ה - רוח - קהילה - מנהיגות - הכשרה (ע"ר)רשומה
580385235רשת קהילה ופנאי (ע"ר)רשומה
580550861שיזף - קהילה ישראלית בלב מדבר (ע"ר)רשומה
580393494שילובים - קהילה למען השתלבות (ע"ר)רשומה
580483782שמשית - קהילה מקומית (ע"ר)רשומה
580525723שקדים ורימונים - לשירותי קהילה ודת בבית רימון (ע"ר)רשומה
580472173תפארת יעקב קהילה תורנית אשכנזית בכוכב יעקב (ע"ר)רשומה
580432680תרבות קהילה ועידוד העליה תקוה ישראל (ע"ר)רשומה