חיפוש: קהילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580033843קהילה משיחית "בית חסדא חיפהרשומה
580075497קהילה משיחית בית-אסף נתניהרשומה
580089621קהילה משיחית בתל-אביב-יפורשומה
580041721קהילה משיחית חסד ואמת CHRISTIAN ASSEMBLY GRACE AND TRUTHרשומה
580026318קהילה משיחית ישראלית - קהילת ירושלים.רשומה
580378065קהילה נגישה חדרה - עמותת קנג"ש חדרה (ע"ר)רשומה
580457729קהילה ספרדית מאוחדת - אשדוד (ע"ר)רשומה
580419448קהילה ספרדית נופי אביב (ע"ר)רשומה
580315570קהילה ספרדית סביון עמותה רשומהרשומה
580491629קהילה ספרדית שיוויונית דגל יהודה ירושלים (ע"ר)רשומה
580567220קהילה צעירה קרית שמונה (ע"ר)בהליך רישום
580496701קהילה קדושה דרכי תורה ירושלים - בית"ר עילית (ע"ר)רשומה
580568004קהילה שע"י חסידי בעלזא (ע"ר)בהליך רישום
580417822קהילה תורנית בית מאיר (ע"ר)רשומה
580164713קהילה תורנית לחניכי הישיבות "זיו המרכז"רשומה
580432516קהילות - קהילה יהודית ישראלית ותרבותית (ע"ר)רשומה
580439800קהילת ראשית - חיי קהילה ברמת השרון (ע"ר)רשומה
580559607קומי לך, קהילה ומתיבתא (ע"ר)רשומה
580442945קט"י - קהילה טובה יותר (ע"ר)נמחקה
580478683קית"ר- קהילה, יהדות, תרבות (ע"ר)רשומה