חיפוש: קהילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580249050קהילה דתית במודיעיןנמחקה
580438059קהילה דתית לאומית - מזכרת בתיה החדשה (ע"ר)רשומה
580298453קהילה דתית לאומית בית שמש עמותה רשומהרשומה
580247336קהילה ומורשת אבות - עולי לוב - אור יהודהרשומה
580181592קהילה חדשה ק. טבעוןנמחקה
580428266קהילה חינוכית קצות החושן, קרית ספר (ע"ר)רשומה
580126787קהילה חרדית ספרדית לבני עדות המזרח והמערב ולכל בית ישראלבהליכי מחיקה
580286045קהילה טיפולית כינור דודרשומה
580291953קהילה יהודית מובילהנמחקה
580361368קהילה לומדת (ע"ר)רשומה
580042919קהילה ליהדות מתקדמת "אמת ושלום" נהריה.רשומה
580402832קהילה ללא גבולות (ע"ר)רשומה
580541928קהילה למען ילדים בפתח תקוה (ע"ר)רשומה
580387991קהילה למען עצמה (ע"ר)רשומה
580423564קהילה לקהילה (ע"ר)רשומה
580110567קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל (עמותה רשומה)רשומה
580061109קהילה מסורתית גילה- שבת אחים (ע"ר)רשומה
580557627קהילה מסורתית צור יצחק (ע"ר)רשומה
580038438קהילה מסורתית רמותנמחקה
580432193קהילה מקוונת בני ברק (ע"ר)רשומה