חיפוש: קהילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580554939המרכז לענייני חינוך, קהילה ורווחה לב השרון תל מונד (ע"ר)רשומה
580017002העמותה לחינוך משלים - קהילה חברה ונוער מחוז דרום (ע"ר)רשומה
580561256העמותה לחינוך קהילה ובריאות בשרון (ע"ר)רשומה
580493484העמותה למען קהילה תרבות וספורט תלמי אלעזר (ע"ר)רשומה
580412450העמותה לרווחה קהילה וחינוך במטה יהודה (ע"ר)נמחקה
580488096ח.ק.ר. - חינוך קהילה ורווחה (ע"ר)רשומה
580440790טאו סאנגה - קהילה גלובלית (ע"ר)רשומה
580499879יחדיו - קהילה תורנית ישראלית- פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580166403מעון ממגדל - אגודה לקידום שירותי קהילה מגדל העמקרשומה
580028553מרכזי קהילה ופנאי על שם הרי סטיל (ע"ר)רשומה
580052744עדת ישראל קהילה מסורתית נהריהנמחקה
580384790עמותת קהילה נגישה רמת ישי (ע"ר)רשומה
580441103עמותת קל"ה (קהילה למען הקהילה) אור יהודה (ע"ר)רשומה
580527414פורום בתי קהילה שותפות 2000 - קהילות שבת, חגים וטקסי חיים (ע"ר)רשומה
580388668צעדים - קהילה לקידום ילדים עם ליקויי למידה (ע"ר)רשומה
580481281ק"ן - קהילה נרתמת פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580505931ק.ס.מ. - קהילה סביבה מנוטרת (ע"ר)רשומה
580314474קא"ת - קהילה, אמנות תקשורת (ע"ר)רשומה
580535219קדם - קהילה דתית מבשרת ציון (ע"ר)רשומה
580317592קהילה 2000 של חברי עין החורש (ע"ר)בהליכי מחיקה