חיפוש: קהילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580443737ארגון ק.ש.ר. - קהילה שורשים רווחה (ע"ר)רשומה
580394872ג'רוזלם ונצ'ר פרטנרס (ג'יי וי פי) קהילה (ע"ר) (.A JERUSALEM VENTURE PARTNERS (JVP) COMMUNITY (R.Aרשומה
580413912"גלעד" - קהילה ובית כנסת (ע"ר)רשומה
580333185"קהילה פעילה" - בית ספר יצחק שדה בת ים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580032670"קהילה" - המרכז לחינוך תרבות ורווחה ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580466571אדיר - עמותה לקידום קהילה דוברת צרפתית באשדוד (ע"ר)רשומה
580411783אדם לאדם- קהילה למען קשישים (ע"ר)רשומה
580433811אזרחים בונים קהילה (ע"ר)רשומה
580560340אחווה - קהילה שוויונית במודיעין (ע"ר)רשומה
580348829אלון - עמותה לקידום למידה, קהילה וטכנולוגיה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580504199אלחואקיר - עמותה לפיתוח קהילה, חקלאות וסביבה (ע"ר)רשומה
580441954אקודה - קהילה לומדת שלום (ע"ר)רשומה
580372266אש דוד- בית קהילה יהודי ישראלי (ע"ר)רשומה
580479509באר - קהילה לימודית דיאלוגית (ע"ר)רשומה
580439131בית אדם - קהילה משקמת (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580287217בית אליהו - קהילה משיחיתרשומה
580062453בית כנסת מורשת אברהם קהילה מסורתית תלפיות מזרחבהליכי מחיקה
580385334בית-נריה קהילה תורנית לאומית נהריה (ע"ר)רשומה
580506129בריאה- קהילה מרפאת בישראל (ע"ר)רשומה
580480432גלים- קהילה חיפאית בתנועה (ע"ר)רשומה