חיפוש: קדוש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580064491ביהכ"נ לזכרון קדושים על קדוש השם בקרית שמונה יט' בניסן תשל"ד ולזכרו של הצדיק רבי יצחק ממיסטלוב שנל"ערשומה
580262434בית הכנסת תפארת ישראל ע"ש קדוש ישראל מרוז'ין, בעיר העתיקה ירושליםרשומה
580557817דרך חיים ע"ש חיים קדוש ז"ל (ע"ר)רשומה
580475507זכרון קדוש - ביתר (ע"ר)רשומה
580385441מוסדות החינוך והחסד קדוש ישראל בני ברק (ע"ר)רשומה
580194975נוה שמעון - לזכר שמעון קדוש ז"לנמחקה
580302792עם קדוש (ע"ר)רשומה
580490118עם קדוש ביחד (ע"ר)רשומה
580561215קדוש יעקב (ע"ר)רשומה
580477669קדוש ישראל בנתיבות (ע"ר)רשומה
580032373קהל קדוש "שערי רצון" קהילת ספרדים ופורטוגזים בישראלנמחקה
580491785תנועת ויהיה מחניך קדוש (ע"ר)רשומה
 1