חיפוש: צעירי אגודת חב"ד המרכז

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580424976בית חב"ד חומת שמואל (הר חומה) ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580443521בית חב"ד טנא עומרים דרום הר חברון שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580243061בית חב"ד אורנית שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזנמחקה
580305381בית חב"ד אלון מורה שעל ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר)רשומה
580433860בית חב"ד אלקנה שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580226975בית חב"ד בבנין בורסת היהלומים הישראלית שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכזנמחקה
580438232בית חב"ד בית הכרם ירושלים שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580243053בית חב"ד בני עייש שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580433894בית חב"ד בת ים שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580276160בית חב"ד גבעת אבני שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזנמחקה
580285096בית חב"ד גבעת עדה שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580256204בית חב"ד גן יבנה שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580249696בית חב"ד גן נר שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזנמחקה
580268753בית חב"ד גני תקוה שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580227320בית חב"ד הוד השרון שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזבהליכי מחיקה
580243079בית חב"ד חדרה שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזרשומה
580249720בית חב"ד חוף כרמל שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזנמחקה
580310043בית חב"ד חצור הגלילית שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר)בהליכי מחיקה
580325330בית חב"ד טירת הכרמל שעל ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר)רשומה
580426518בית חב"ד טירת יהודה בחבל מודיעין שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר)רשומה