חיפוש: צעירי אגודת חב"ד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580424976בית חב"ד חומת שמואל (הר חומה) ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580443521בית חב"ד טנא עומרים דרום הר חברון שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580438208מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580438257מרכז החסד - בית התבשיל שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580541415מרכז לענייני יהדות שע"י בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580500445אשנב לחב"ד שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580139608בית חב"ד - בית שמש שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580111854בית חב"ד - בית-דגן שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580193068בית חב"ד אבן יהודה שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"קנמחקה
580556215בית חב"ד אדם שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580181972בית חב"ד אדרת שע"י צעירי אגודת חב"דנמחקה
580485688בית חב"ד אדרת שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580111839בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580131456בית חב"ד אור יהודה שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580243061בית חב"ד אורנית שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזנמחקה
580194827בית חב"ד אזור שע"י צעירי אגודת חב"ד כפר חב"דרשומה
580544476בית חב"ד אזור תעשיה אשדוד שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580305381בית חב"ד אלון מורה שעל ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר)רשומה
580567683בית חב"ד אלונה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580462703בית חב"ד אלעד שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה