חיפוש: צדקה וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580170272תומכי אחים -מפעלי צדקה וחסד - עזרה חינוך וסעדנמחקה
580366441תורה צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580556793תורה, צדקה וחסד טשאבא (ע"ר)רשומה
580356004תפארת חן מפעלי צדקה וחסד (ע"ר)רשומה