חיפוש: צדקה וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580394518צדקה וחסד משמחי לב (ע"ר)רשומה
580026581צדקה וחסד ע"ש הרב שניצלר זצ"ל - מוסד מרכזי לצדקה וגמ"חנמחקה
580470813צדקה וחסד עלי (ע"ר)רשומה
580324689קופה של צדקה וחסד - רמת שלמה- ירושלים (ע"ר)רשומה
580130151קופת גמ"ח, צדקה וחסד - אחיעזר ואחיסמך - נתניהנמחקה
580302487קרן אבינועם לתורה צדקה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580571131קרן גרוס - קרנות צדקה וחסד לחולים נזקקים אלמנות ויתומים (ע"ר)בהליך רישום
580232825קרן ישבה, מפעלי צדקה וחסדרשומה
580029353קרן מרכזית לפעולות צדקה וחסד ע"ש איטה ואברהם שירר מארה"ב - רמת-גןרשומה
580293496קרן צדקה וחסד "יד מרגלית" ע"ש הרבנית מרת מרגלית יוסף ע"הרשומה
580041077קרן צדקה וחסד "יסוד יוסף"נמחקה
580475747קרן צדקה וחסד חסדי אחים צפת (ע"ר)רשומה
580531903קרן צדקה וחסד יד דוד (ע"ר)רשומה
580210003קרן צדקה וחסד יצחק בר'ן ז"לבהליכי מחיקה
580163889קרן צדקה וחסד נועם שאולנמחקה
580109163קרן צדקה וחסד עקבי חייםנמחקה
580223600קרן רודף צדקה וחסד - ירושליםנמחקה
580213981קרנות צדקה וחסד כמוס עמדינמחקה
580365666רודף צדקה וחסד - בני ברק (ע"ר)רשומה
580011906רודפי צדקה וחסדנמחקה