חיפוש: צדקה וחסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580243442מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש מרן החפץ חיים זיע"א (ע"ר)רשומה
580251684מכלכל חיים בחסד - מפעלי צדקה וחסד, מוסדות חינוך ובתי תפילהנמחקה
580058279מלא חפניים אגודה לגמ"ח צדקה וחסדנמחקה
580324226מפעל צדקה וחסד "עשות חסד" ירושלים (ע"ר)רשומה
580026300מפעל צדקה וחסד ברכת אברהםבהליכי מחיקה
580091999מפעל צדקה וחסד יד ירושליםנמחקה
580495356מפעל צדקה וחסד יואל משה- ירושלים (ע"ר)רשומה
580065282מפעל תמיכת תורה ירושלים, רשת מפעלי צדקה וחסדרשומה
580225696מפעלי צדקה וחסד ע"ש רבי יעקב אורנשטיין ז"לרשומה
580228187מרכז מוסדות צדקה וחסד של חסידי גוררשומה
580364040מרכז קרנות צדקה וחסד עולם חסד (ע"ר)רשומה
580122653מרכז תורני צדקה וחסד לאברהם ע"ש אברהם בן יוסף אדמוני ז"ל, ראש העין.רשומה
580503696נווה צדקה וחסד- ירושלים (ע"ר)רשומה
580129732עזרה - תמיכה וסיוע לאגודות צדקה וחסדנמחקה
580541902עזרי מעם ה' - קרנות צדקה וחסד בישראל (ע"ר)רשומה
580392009עמותת צדקה וחסד בארץ ישראל וחי אחיך עמך, עזרה למשפחות נזקקות יתומים ואלמנות (ע"ר)רשומה
580120087צדקה וחסד - הכנסת כלה - י. תורנמחקה
580486462צדקה וחסד ליזענסק -רודניק- עמנואל (ע"ר)רשומה
580107654צדקה וחסד לכל ע"ש רבנו שלום שבזי זצ"ל העמותה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580186476צדקה וחסד לעולים וותיקים בבית שמש העמותה נמחקהנמחקה