חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580445930קרן צדקה על שם גלעד שיין (ע"ר)רשומה
580177897קרן צדקה על שם דני אברהם DAANY ABRAHAM CHARITY FUNDנמחקה
580182152קרן צדקה על שם הרב הרשל גולדשטיין ז"לרשומה
580056703קרן צדקה על שם יצחק ושרה מאיר ז"ל מיסודם של אהרן וצפורה מאיררשומה
580473148קרן צדקה על שם שורץ ובריסקין מאנגליה (ע"ר)רשומה
580045466קרן צדקה על-שם סילביה ויהודית וולך - לוי ז"לנמחקה
580113769קרן צדקה שוס-נויהאוזרשומה
580470078קרן צדקה שעל יד ישיבת ההסדר ירוחם (ע"ר)רשומה
580009140קרן צדקה תפארת אברהםנמחקה
580223600קרן רודף צדקה וחסד - ירושליםנמחקה
580213981קרנות צדקה וחסד כמוס עמדינמחקה
580365666רודף צדקה וחסד - בני ברק (ע"ר)רשומה
580011906רודפי צדקה וחסדנמחקה
580530533שמש צדקה ומרפא בכנפיה (ע"ר)רשומה
580318970שמש צדקה ע"ש הר' שמואל שבתי מייסנר ז"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580313161שערי צדקה (ע"ר) (.THE GATE OF RIGHTEOSNESS (.R.Aרשומה
580170272תומכי אחים -מפעלי צדקה וחסד - עזרה חינוך וסעדנמחקה
580366441תורה צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580556793תורה, צדקה וחסד טשאבא (ע"ר)רשומה
580434470תמוז עמותת צדקה דלית אל כרמל (ע"ר)רשומה